ДГ "Ігрові технології на уроках англійської мови в НУШ"
   Оновлення змісту навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти пов'язується насамперед із деякими змінами в стратегічних напрямах розвитку сучасної шкільної освіти - спрямуванням навчальної діяльності на вироблення в учнів необхідних життєвих компетентностей, що у майбутньому давало б можливість випускникам школи комфортно почуватися в сучасному світовому мультинаціональному просторі. Це об'єктивно зумовлено низкою чинників, пріоритетним серед яких є тенденція на постійну глобалізацію та інтенсифікацію розвитку міжнародних контактів у різноманітних сферах життєдіяльності. Важливе місце в цих трансформаційних процесах належить питанню визначення та реалізації оновленого змісту навчання. Першочергово це забезпечується активною переорієнтацією шкільної іншомовної освіти на комунікативно-діяльнісне, особистісно орієнтоване та культурологічне спрямування навчального процесу. Саме цей аспект змушує різнобічно переосмислити теоретичні підходи до вибору ефективних технологій і засобів навчання іноземної мови.
     Головна мета навчання іноземної мови у початковій школі - формування в учнів комунікативної компетенції, що забезпечується лінгвістичним, мовленнєвим і соціокультурним досвідом, узгодженим з віковими можливостями молодших школярів.

Напрямки роботи динамічної групи:

- формування в учнів комунікативної компетенції;
- впровадження інтерактивних форм і методів роботи;
- підвищення ефективності уроку шляхом розвитку творчих здібностей учнів;
- впровадження нових інформаційних технологій в навчальний процес;
- формування соціокультурної та загальноосвітньої компетенції;
формування вмінь та навичок використання набутих знань в реальних ситуаціях спілкування та для подальшої самостійної роботи.
    До динамічної групи зареєструвалися:
Лейкума Кристине ЗОШ №12 вчитель, англійська мова
Вегеря Олена Миколаївна ЗОШ №18 вчитель англійської мови
Почтар Наталія Леонідівна Філія ЗОШ №6 вчитель, англійська мова
Лошак Марина Сергіївна ЗОШ №13 вчитель англійської мови
Папакиця Яна Андріївна ЗОШ №19вчитель англійської мови початкових класів
Качура Галина Василівна ЗОШ №13 учитель англійської мови
Акімова Інна Сергіївна ЗОШ №19 вчитель, англійська мова
Бугакова Світлана Вікторівна ЗОШ №17 англійська мова
Бачалова Світлана Анатоліївна ЗОШ №6 вчитель англійської мови
Куліш Олеся Федорівна ЗОШ №6 учитель английської мови
Cавченко Людмила Вікторівна ЗОШ №6 вчитель англійської мови
Подчасова Ольга Сергіївна ЗОШ №6 учитель англійської мови

    
Засідання 1
              Березень
«Ігрові технології на уроках англійської мови»
Мета: вдосконалення методів організації навчального процесу, вивчення і використання ігрових методик у процесі навчання англійської мови; обмін досвідом роботи.

Завдання для членів динамічної групи: 
перегляньте презентацію і виконайте запропоноване в ній завдання до 22.06.2020


                
                Засідання 2
            Серпень
«Особливості вивчення іноземної мови у 2020-2021 н.р.»
Мета: ознайомлення з інструктивно - методичними рекомендаціями МОН України  щодо вивчення іноземних мов; обмін досвідом  роботи організації та проведення літнього мовного табору.


                   Засідання 3
           Жовтень
 «Ігрові технології на уроках англійської мови в НУШ»
Мета:  ознайомитися з цікавими ігровими технологіями на уроках англійської мови; розкрити особливості використання ігрових технологій на уроках англійської  мови в молодших класах; обмін досвідом роботи.     

           Засідання 4
           Грудень
«Особливості викладання англійської мови в 1,2 класах НУШ»
Мета: удосконалення методичної майстерності учителів англійської мови; обмін досвідом роботи; розглянути питання щодо труднощів у навчанні учнів початкової школи та шляхів їх подолання.Немає коментарів:

Дописати коментар