СЕЛИДІВСЬКА МІСЬКА  РАДА
ВІДДІЛ ОСВІТИ
МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ
   

Проєкт «Лабораторія розвитку професійної компетентності педагога»
 

Панасенко В.В., завідувач міського методичного кабінету відділу освіти Селидівської міської ради Донецької області, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист, «Відмінник освіти».


ВСТУП

Кадрово-управлінська лабораторія розвитку професійної активності педагогів
в рамках  міського проєкту «Освітній простір Селидового»

Реформаційні перетворення Нової української школи потребують професіоналів з новим типом мислення, з новою культурою взаємостосунків, які здатні працювати в умовах швидкого зростання обсягів наукової інформації,  підвищення  якості освіти, долучення до європейських цінностей, серед яких провідне місце займають свобода, демократія, рівність усіх перед законом. Нові професіонали - це лідери змін, провідники освітньої реформи.
Кадрово-управлінська лабораторія розвитку професійної активності педагогів - своєрідний ліфт можливостей, який надає кожному вчителю виявити свої лідерські, професійні, організаційні якості, розробити стратегію освітніх змін і навіть очолити реформаційні перетворення освітнього простору міста. Проєкт - це програма лідерського розвитку учителя, який здатен виховувати та формувати нове покоління Z – «дітей тисячоліття», який умотивований на професійний ріст, має свободу для творчості, креативний погляд, новаторський хист, чого так потребує Нова українська школа.
Впровадження та реалізація державних завдань освітньої політики залежить  від освітян, які акумулюють в своєї діяльності інновації, формують вектор руху, менеджмент управління закладами освіти. Тому професіоналізм сучасного вчителя визначається не тільки педагогічними, спеціальними науковими знаннями та практичними вміннями в певній предметній галузі, потребує: економічної компетентності, володіння технологіями менеджменту та маркетингу, вміння управляти педагогічною системою школи, її розвитком, що дозволить вивчити та врахувати ринковий попит на освітні послуги, забезпечити їх якість, а також бути соціальним лідером, який налаштований на створення оригінальної освітньої практики.
В рамках реформування освіти реалізується автономія закладів освіти шляхом розвитку інституційної спроможності закладів, перехід до механізму призначення керівників за результатами відкритих конкурсів відповідно до вимог професійного стандарту педагогічної діяльності. Такі кардинальні зміни потребують нових якостей від суб'єктів освіти, освітнього менеджменту, запровадження ефективних практик управління освітньою системою, побудування системи посадово - функціональної компетентності керівника, впровадження нової системи підготовки кадрового резерву.